Inventaris Oude Burgerlijke Stand in Friesland

Toegangsnummer 27

Van de volgende inventarisnummers zijn scans aanwezig:
i0072D-Minnertsga
i0072L-Minnertsga
i0072T-Minnertsga
i0073D-Minnertsga
i0638D-Morra en Lioessens
i0638L-Morra en Lioessens
i0638Ouderl-Morra en Lioessens
i0638T-Morra en Lioessens
i0639-Morra
i0640-Morra
i0641-Lioessens
i0642-Lioessens
i0643D-Nijkerk
i0643T-Nijkerk
i0644-Nijkerk
i1000-Njland
i1001-Njland
i1002-Oosthem-Abbega-Folsgare
i1003-Oosthem-Abbega-Folsgare
i1004-Oosthem-Abbega-Folsgare
i1005-Oosthem-Abbega-Folsgare
i1006D-Oppenhuzen-Utwellngerga
i1006L-Oppenhuzen-Utwellngerga
i1006T-Oppenhuzen-Utwellngerga
i1007-Oppenhuzen-Utwellngerga
i1008-Oppenhuzen-Utwellngerga
i1009-Oudega-Idzega-Sanfrden
i1010-Oudega-Idzega-Sanfrden
i1011-Oudega-Idzega-Sanfrden
i1012D-Scharnegoutum-Loenga
i1012T-Scharnegoutum-Loenga
i1013-Scharnegoutum-Loenga
i1014-Scharnegoutum-Loenga
i1015D-IJsbrechtum, Tjalhuzum en Trns
i1015T-IJsbrechtum, Tjalhuzum en Trns
i1016-IJsbrechtum, Tjalhuzum en Trns
i1017-IJsbrechtum, Tjalhuzum en Trns
i1018-IJsbrechtum, Tjalhuzum en Trns
i1019D-Westhem-Wolsum
i1019L-Westhem-Wolsum
i1019T-Westhem-Wolsum
i1020D-Westhem-Wolsum
i1021T-Westhem-Wolsum
i1022D-Woudsend
i1022Diakonie-Woudsend
i1022L-Woudsend
i1023D-Woudsend
i1023L-Woudsend
i1024-Woudsend
i1025-Woudsend
i1026-Woudsend
i1027-Woudsend R.K. (Sensmeer)
i125-Dantumadeel
i126-Dantumadeel
i127 L1721-1772-AkkerwoudeCA
i127D1706-1772-AkkerwoudeCA
i127D1772-1812-AkkerwoudeCA
i127Pred-AkkerwoudeCA
i127T1706-1771-AkkerwoudeCA
i128D1755-1812-AkkerwoudeCA
i128T1755-1772-AkkerwoudeCA
i129T1772-1810-AkkerwoudeCA
i130Tc1772-1810-AkkerwoudeCA
i131-Birdaard_Janum
i132-Birdaard-Janum
i133L-Dantumawoude
i134D-Dantumawoude
i135D-Dantumawoude
i135L-Dantumawoude
i136T-Dantumawoude
i137T-Dantumawoude
i138-Rnsumageest-Sjbrandahus
i139D-Rnsumageest-Sjbrandahus
i139T-Rnsumageest-Sjbrandahus
i140H-Dokkum
i141-Dokkum_hervormd
i141-Dokkum_rk_en_menn
i142H-Dokkum
i143H-Dokkum
i144O-Dokkum
i145-Dokkum
i146-Dokkum
i147-Dokkum
i148D-Dokkum_Jongens
i148D-Dokkum_Meisjes
i149D-Dokkum_Jongens
i149D-Dokkum_Meisjes
i150D-Dokkum_Jongens
i150D-Dokkum_Meisjes
i151D-Dokkum_Jongens
i151D-Dokkum_Meisjes
i152D-Dokkum
i153T-Dokkum
i154T-Dokkum
i155T-Dokkum
i156T-Dokkum
i157G-Dokkum
i158D-Dokkum
i171-Tjerkgaast_ca
i172-Tjerkgaast_ca
i173-Tjerkgaast_ca
i174-Tjerkgaast_ca
i175-Tjerkgaast_ca
i176-Tjerkgaast_ca
i177-Tjerkgaast_ca
i178-Tjerkgaast_ca
i179-Tjerkgaast_ca
i180D-Blja
i180L-Blja
i180T-Blja
i181D-Blja
i182T-Blja
i183D-Ferwerd
i183L-Ferwerd
i184D-Ferwerd
i185H-Ferwerd
i186D-Hallum
i187D-Hallum
i188D-Hallum
i189D-Hallum
i189T-Hallum
i190T-Hallum
i191T-Hallum
i192T-Hallum
i193T-Hallum
i194D-Marrum
i195T-Marrum
i196D-Reitsum
i196L-Reitsum
i196T-Reitsum
i197-Reitsum
i198-Reitsum
i199D-Wanswerd
i199L-Wanswerd
i199T-Wanswerd
i200D-Wanswerd
i201T-Wanswerd
i202L-Hallum
i203L-Hallum
i229D-Achlum
i230D-Achlum
i231T-Achlum
i232D-Achlum
i233T-Achlum
i234D1-Dongjum
i234D2-Dongjum
i234L-Dongjum
i234T-Dongjum
i235D-Dongjum
i235L-Dongjum
i235O-Dongjum
i235T-Dongjum
i236D-Dongjum
i237T-Dongjum
i238-Herbaijum
i239-Herbaijum
i240D-Mdlum
i240L-Mdlum
i240T-Mdlum
i241D-Mdlum
i242 -Peins_en_Zweins
i242D-Peins_en_Zweins
i242L-Peins_en_Zweins
i242O-Peins_en_Zweins
i242P-Peins_en_Zweins
i242r-Peins_en_Zweins
i242T-Peins_en_Zweins
i243-Peins_en_Zweins
i244-Peins_en_Zweins
i245-Peins_en_Zweins
i246-Peins_en_Zweins
i247D-Boer_1676-1703
i247D-Boer_1730-1772
i247L-Boer
i247T-Boer
i248D-Boer
i249T-Boer
i250D-Ried
i250L-Ried
i250T-Ried
i251D-Ried
i251T-Ried
i252D-Ried
i253T-Ried
i254-aD-Schalsum
i254D-Schalsum
i255-aT-Schalsum
i255T-Schalsum
i256D-Tzum
i256T-Tzum
i257D-Tzum
i258T -Tzum
i259-Tzum
i619-Aalzum_Wetzens
i619D-Aalzum_Wetzens
i619H-Aalzum_Wetzens
i619L-Aalzum_Wetzens
i620D-Aalzum_Wetzens
i621-Aalzum_Wetsens
i622-Aalzum_Wetsens
i623-Aalzum_Wetsens
i624-Anjum
i625-Anjum
i626-Anjum
i627-Anjum
i628-Ee
i629-Ee
i629-Engwerum
i630-Ee
i630-Engwerum
i631-Ee
i631-Engwerum
i632-Ee
i632-Engwerum
i633-Engwerum
i634L-Metslawer-Nawer
i634OD-Metslawer-Nawer
i634T-Metslawer-Nawer
i635D-Metslawer-Nawer
i636D-Metslawer
i636D-Nawer
i637T-Metslawer
i637T-Nawer
i652D-Berkoop
i652D-Donkerbroek
i652D-Oosterwolde
i652T-Berkoop
i653T-Berkoop
i653T-Donkerbroek
i653T-Makkinga
i653T-Oosterwolde
i654 Makkinga, Elsloo, Langedijk
i654D-Berkoop
i654D-Makkinga
i654D-Oosterwolde
i718G-Sloten
i719D-Sloten
i720D-Sloten
i721D-Sloten
i722D-Sloten
i722O-Sloten
i723T-Sloten
i724T-Sloten
i725D-Tjerkgaast
i726T-Tjerkgaast
i727bij-Sloten
i874D-Wolvega
i874T-Wolvega
i984T-Wymbrtseradeel
i985T-Wymbrtseradeel
i986D-Gaastmeer-Njehuzum
i986T-Gaastmeer-Njehuzum
i987-Gaastmeer-Njehuzum
i988-Gaastmeer-Njehuzum
i989-Goenga-Gauw-Offngawer
i990-Goenga-Gauw-Offngawer
i991-Goenga-Gauw-Offngawer
i992D-Heeg
i992K-Heeg
i992L-Heeg
i992T-Heeg
i993D-Heeg
i994T-Heeg
i995-Jutrjp-Hommerts
i996-Jutrjp-Hommerts
i997-Jutrjp-Hommerts
i998-Jutrjp-Hommerts
i999-Njland