Inventaris Hervormde gemeente Birdaard en Janum

Toegangsnummer 244-08

Van de volgende inventarisnummers zijn scans aanwezig:
i002-H
i002-L
i003-H
i003-L
i004-D